Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Matching Funds-KRASHIMPE» (52220000, Ε.Υ.: Γ. Σταθόπουλος) (12/07/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27551/13.06.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Matching Funds-KRASHIMPE»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Σταθόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 19 Ιουλίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 19 Ιούλιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52220000