Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PERMASOL: Perovskite Materials for Efficient Solar Cells» (54540000, Ε.Υ.: Ι. Γαλανάκης) (08/05/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 17207/16-04-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «PERMASOL: Perovskite Materials for Efficient Solar Cells»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Γαλανάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Μαίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 9 Μάιος 2018 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54540000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ιωσήφ Γαλανάκης