Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SYNTRAIN Targeting SYNthetic lethal interactions for new cancer treatments TRAINing network» (57580000, Ε.Υ.: Ζ. Λυγερού) (13/03/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4707/02-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «SYNTRAIN Targeting SYNthetic lethal interactions for new cancer treatments TRAINing network»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Μαρτίου 2018.

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57580000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ζ. Λυγερού