Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «2004-3920/001MUN-MUNB11:MEEES CONSORTIUM» (26520000, Ε.Υ.: Α. Τριανταφύλλου) (13/03/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 6734/13-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «2004-3920/001MUN-MUNB11:MEEES CONSORTIUM»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Τριανταφύλλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Μαρτίου 2018.

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
26520000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Τριανταφύλλου