Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μ.Π.Υ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ» (38780000, Ε.Υ.: Θ. Πανίδης) (13/02/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55067/18-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μ.Π.Υ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θ. Πανίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 - 9:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
38780000