Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «INTERREG MED (1262): CASTWATER» (57630000 Ε.Υ.: Χ. Μπούρας) (12/02/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 557/10-01-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «INTERREG MED (1262): CASTWATER», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57630000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρήστος Μπούρας