Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EUROSWARM: Unmanned Heterogeneous Swarm of Sensor Platforms» (80029, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (22/12/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 48580/10-11-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου - συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EUROSWARM: Unmanned Heterogeneous Swarm of Sensor Platforms» , 80029, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 4 Ιανουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80029
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Κωστόπουλος