Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (1185, Ε.Υ.: Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ) (17/07/2017)

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 23925/23-06-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου - συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» , 1185, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Β. Κυριαζοπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Ιουλίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
1185
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ