Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διερεύνηση συνεπειών υπερφόρτωσης σιδήρου σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο» (45480000, Ε.Υ.: Α. Συμεωνίδης) (17/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 22214/15.06.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση συνεπειών υπερφόρτωσης σιδήρου σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Συμεωνίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Ιουλίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 10:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
45480000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Συμεωνίδης