Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PLATFORM, Open Access pilot plants for sustainable industrial scale nanocomposites manufacturing based on buckypapers, doped veils and prepregs» (53190000, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (15/06/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 16346/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου - συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «PLATFORM, Open Access pilot plants for sustainable industrial scale nanocomposites manufacturing based on buckypapers, doped veils and prepregs» , 53190000, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
53190000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Κωστόπουλος