Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Open Access Single entry point for scale - up of Innovative Smart lightweight composite materials and components» (80750, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (29/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36617/03.06.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Open Access Single entry point for scale - up of Innovative Smart lightweight composite materials and components»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 06 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80750
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Κωστόπουλος