Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πιθανοθεωρητική προσέγγιση στην εκτίμηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής κατασκευών από σύνθετα υλικά σε κόπωση με τη χρήση δεδομένων μη καταστροφικού ελέγχου, ACCELERATION» (81083, Ε.Υ.: Θ. Λούτας) (26/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36417/02.06.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Πιθανοθεωρητική προσέγγιση στην εκτίμηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής κατασκευών από σύνθετα υλικά σε κόπωση με τη χρήση δεδομένων μη καταστροφικού ελέγχου, ACCELERATION»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Θ. Λούτα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 03 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2020 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 3 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81083
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Θ. Λούτας