Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «From Two to Many: Geminin Family Members Control Centriole Amplification, Cilia Formation and Pathology» (80597, Ε.Υ.: Μ. Αρμπή) (25/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 35794/01-06-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «From Two to Many: Geminin Family Members Control Centriole Amplification, Cilia Formation and Pathology»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ.  Μ. Αρμπή, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2020 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2020 - 11:30πμ
Κωδικός Έργου: 
80597
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Αρμπή