Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Smartwork - Smart Age-Friendly Living and Working Environment» (80707, Ε.Υ.: Ν. Φακωτάκης) (25/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 34517/27.05.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Smartwork" - Smart Age-Friendly Living and Working Environment»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Ν. Φακωτάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 02 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80707
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν. Φακωτάκης