Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Farm Aquaculture Environmental Monitoring- Sediments Geochemical and Biological Analyses, Andromeda SA» (80959, Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (25/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 34542/27.05.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Farm Aquaculture Environmental Monitoring- Sediments Geochemical and Biological Analyses, Andromeda SA»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Π. Αβραμίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 02 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80959
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Αβραμίδης