Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «5G-VICTORI VERTΙCAL DEMOS OVER COMMON LARGE SCALE FIELD TRIALS FOR RAIL, ENERGY AND MEDIA INDUSTRIES» (80814, Ε.Υ.: Ο. Κουφοπαύλου) (03/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 30915/08.05.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «5G-VICTORI VERTΙCAL DEMOS OVER COMMON LARGE SCALE FIELD TRIALS FOR RAIL, ENERGY AND MEDIA INDUSTRIES»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Ο. Κουφοπαύλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020 - 7:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80814
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ο. Κουφοπαύλου