Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PeroCUBE High-Performance Large Area Organic Perovskite devices for lighting, energy and Pervasive Communications» (81231, Ε.Υ.: Ι. Κούτσελας) (03/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 31979/13.05.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «PeroCUBE High-Performance Large Area Organic Perovskite devices for lighting, energy and Pervasive Communications»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Ι. Κούτσελα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81231
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Κούτσελας