Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GATEKEEPER:Smart Living Homes-Whole Interventions Demonstrator for people at health and social Risks» (80966, Ε.Υ.: Κ. Μουστάκας) (03/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 24698/06.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «GATEKEEPER:Smart Living Homes-Whole Interventions Demonstrator for people at health  and social Risks»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Κ. Μουστάκα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 3 Ιούνιος 2020 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80966
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Μουστάκας