Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απομόνωση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού από λιμνοθάλασσες με απώτερο σκοπό την μαζική παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών,λιπαρών οξέων,χρωστικών και αντιοξειδωτικών» (81026, Ε.Υ.: Π. Μακρίδης) (22/05/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27425/28.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απομόνωση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού από λιμνοθάλασσες με απώτερο σκοπό την μαζική παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών,λιπαρών οξέων,χρωστικών και αντιοξειδωτικών»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Μακρίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Μαίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81026
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Μακρίδης