Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Interactive Manufacturing @ Schools (InMaS)» (81170, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (22/05/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27672/29.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Interactive Manufacturing @ Schools (InMaS)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Μαίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 10:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 10:00πμ
Κωδικός Έργου: 
81170
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης