Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά-RIBOREGULON» (81127, Ε.Υ.: Κ. Σταθόπουλος) (22/05/2020)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 27378/28.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά-RIBOREGULON»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Σταθόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Μαίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 9:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81127
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Σταθόπουλος