Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «European Periphery Teaching Factory of the Future on Additive Manufacturing (PERFORM)» (81168, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (22/05/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27669/29.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «European Periphery Teaching Factory of the Future on Additive Manufacturing (PERFORM)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Μαίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 9:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81168
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης