Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών (Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (12/01/2018)

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 52324/04-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ερευνητική δραστηριότητα και συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων του κατωτέρω πίνακα»

Α/Α

ΦΚ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΛΗΞΗ

1

80132

H2020-IA (767561): SERENA: VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30/09/2020

2

80140

H2020-IA (768908): FreeWheel: Lifecycle-reconfigurable Smart Mobility Platform to enable autonomous and cost effective personalized solutions for social inclusion of disabled and elderly while leveraging AM technologies

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30/09/2020

3

80130

H2020-IA (768775): ΑΜableAdditiveManufacturABLE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31/08/2021

στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 19 Ιανουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 - 10:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης