Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών (Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (15/06/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 18416/23-05-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ερευνητική δραστηριότητα και συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων του κατωτέρω πίνακα»

Α/Α

ΦΚ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΛΗΞΗ

1

E.285

H2020-RIA (636966): ProRegio: Customer-driven design of product-services and production networks to adapt to regional market requirements

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31/12/2017

2

E.284

H2020-RIA (636862): ICP4Life:

An Integrated Collaborative Platform for Managing the Product-Service Engineering

Lifecycle

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31/12/2018

3

E.288

H2020-RIA (636692): DIVERSITY: Cloud Manufacturing and Social Software Based Contect Sensitive Product-Service

Engineering Environment for Globally Distributed Enterprise

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31/01/2018

4

E.287

H2020-IA (637107): SYMBIO-TIC: Symbiotic Human-Robot Collaborative Assembly: Technologies, Innovations and Competitiveness

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31/03/2019

5

E.662

H2020-RIA (723616): THOMAS: Mobile dual arm robotic workers with embedded cognition for hydrid and dynamically reconfigurable manufacturing systems

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30/09/2020

6

E.696

H2020- RIA (723737): HUMAN: HUman MANufacturing

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30/09/2019

στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ.Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Ιουνίου 2017.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2017 - 12:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
E.696,E.662,E.287,E.288,E.284,E.285
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης