Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από κείμενο (Text Mining)», (55690000 - Ε.Υ.: Β. Βουτσινάς) (06/09/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. αρ. 27125/07.07.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από κείμενο (TextMining)», για το έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Βουτσινά,ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2017 - 12:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
55690000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Βουτσινάς