Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκτυπωμένα OLEDs για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα (APOLLON)» (80536, Ε.Υ.: Ι. Καλλίτσης) (29/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36182/02.06.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εκτυπωμένα OLEDs για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα (APOLLON)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Ι. Καλλίτση, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 06 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80536
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Καλλίτσης