Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SYMBIO-TIC: Symbiotic Human-RobotCollaborative Assembly: Technologies, Innovations and Competitiveness» (E.287 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (28/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33971/15.12.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 489/13-1-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «SYMBIO-TICSymbiotic Human-Robot Collaborative AssemblyTechnologiesInnovations and Competitiveness», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Κωδικός Έργου: 
52870000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης