Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ProRegio: Customer-driven design of product-services and production networks to adapt to regional market requirements» (E.285 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (28/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33971/15.12.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 489/13-1-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ProRegioCustomer-driven design of product-services and production networksto adapt to regional market requirements», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Κωδικός Έργου: 
52850000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης