Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «THOMAS: Mobile dual arm robotic workers with embedded cognition for hydrid and dynamically reconfigurable manufacturing systems» (E.662 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (17/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 18416/23.05.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 22253/15-06-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «THOMAS: Mobile dual arm robotic workers with embedded cognition for hydrid and dynamically reconfigurable manufacturing systems», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 2:30μμ
Κωδικός Έργου: 
E.662
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης