Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SYMBIO-TIC: Symbiotic Human-Robot Collaborative Assembly: Technologies, Innovations and Competitiveness» (E.287 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (17/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 18416/23.05.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 22253/15-06-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «SYMBIO-TIC: Symbiotic Human-Robot Collaborative Assembly: Technologies, Innovations and Competitiveness», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 2:15μμ
Κωδικός Έργου: 
E.287
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης