Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HINDCON: Hybrid Industrial Construction through a 3D printing 'all-in-one' machine for large-scale advanced manufacturing and building processes» (E.680 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (17/07/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33971/15.12.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 489/13-1-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «HINDCON: Hybrid Industrial Construction through a 3D printing 'all-in-one' machine for large-scale advanced manufacturing and building processes», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 - 11:30πμ
Κωδικός Έργου: 
E.680
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης