Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «STREAM-0D Simulation in Real Time for Manufacturing with Zero Defects» (56590000 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (26/06/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33971/15.12.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 489/13-1-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «STREAM-0D Simulation in Real Time for Manufacturing with Zero Defects», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2020 - 7:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2020 - 7:30μμ
Κωδικός Έργου: 
56590000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης