Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ComMUnion: Net-shape joining technology to manufacture 3D multi-materials component based on metal alloys and thermoplastic composites» (E.469 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (10/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33971/15.12.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 489/13-1-2017 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ComMUnion: Net-shape joining technology to manufacture 3D multi-materials component based on metal alloys and thermoplastic composites», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 - 4:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 - 4:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54690000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης