Έγκριση Eισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FreeWheel:Lifecycle-reconfigurable Smart Mobility Platform to enable autonomous and cost effective personalized solutions for social inclusion of disabled and elderly while leveraging AM technologies» (80140 - Ε.Υ. Γ. Χρυσολούρης) (06/07/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20999/07.05.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του υπ’ αριθμ. 28593/19-6-2018 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση συμβάσεων έργου - ιδιωτικών συμφωνητικών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «FreeWheel:Lifecycle-reconfigurable Smart Mobility Platform to enable autonomous and cost effective personalized solutions for social inclusion of disabled and elderly while leveraging AM technologies», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται η έγκριση της Eισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 6 Ιούλιος 2018 - 12:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 6 Ιούλιος 2018 - 12:45μμ
Κωδικός Έργου: 
80410