Δομές στήριξης της Επιχειρηματικότητας & της Καινοτομίας - 23/10/2017 18:30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Πατρών

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρωτοβουλία Startup Europe Comes to the Universities (SEC2U), που οργανώνεται από το Δίκτυο Startup Europe University Network (SEUN) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Startup Europe)

Κατηγορία: 
Γενικά