Απομακρυσμένη Πρόσβαση Χρηστών στο Σύστημα Web resCom της Επιτροπής Ερευνών

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα Web resCom της Επιτροπής Ερευνών. 

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους θα έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των έργων τους. 

Πρόσβαση στο σύστημα υπάρχει μέσω του συνδέσμου http://webrescom.upatras.gr/

 

 

 
1 Αρχή 2 Ολοκληρωμένη

Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία των έργων που είμαι επιστημονικά υπεύθυνος στους παρακάτω συνεργάτες μου.

Παρακαλώ να συμπληρώσετε τους κωδικούς των έργων χωρισμένους με κόμμα.
Παρακαλώ να συμπληρώσετε τους κωδικούς των έργων χωρισμένους με κόμμα.