Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια kit προσδιορισμού ιικού φορτίου του HIV, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 608/18-06-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια kit προσδιορισμού ιικού φορτίου του HIV, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αθ. Μουζάκη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ερευνητικού έργου με τίτλο "Επιστημονικές εξετάσεις εργαστηριακής διάγνωσης και επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης καθώς και παρακολούθησης των HIV οροθετικών ατόμων "που χρηματοδοτείται από το  ΚΕΕΛΠΝΟ.

Έργο: 
80058
Υπεύθυνος: 
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2019 - 11:00πμ