Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 608/18-06-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας,  στο πλαίσιο του έργου "Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία" με  MIS 5027222 και ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Κανελλάκη Μαρία.

Έργο: 
80647
Υπεύθυνος: 
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019 - 11:00πμ