Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/08/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες» με MIS 5030853 και ΦΚ 80551, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: '’ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’’ (ΕΔΚ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ-Τ1ΕΔΚ-03884), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Έργο: 
80551
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2019 - 11:00πμ