Αποτελέσματα Προγράμματος Έργων "Κ.Καραθεοδωρή 2010"

Το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών από το 1998.

Παρακάτω παρατίθενται τα έργα που χρηματοδοτηθήκαν από το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010»:

α/α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1  ΜΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΣΕ Υ∆ΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΕΝ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
3 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
4 ΡΟΣΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (NATURAL KILLER CELLS) ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
 5 ΓΕΡΑΓΑ ΜΑΡΙΑ    ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΑΡΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΜΟ∆Ι (ΠΟΡΟΣ)
 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ:ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7 ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΝΑΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8 ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
9 ΒΡΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NANOMEGAS (NANOMESH GASEOUS STRUCTURE): ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ, ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
10 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ
11 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
12 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ 2 ΚΑΙ 9 (MMP-2/MMP-9) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΡΓΛΥΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ 
13 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ (ΡΜ10 ΚΑΙ ΡΜ2.5) ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
14 ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ ΑΠΟ Υ∆ΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
15 ΔΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟ∆ΕΡΜΙΑΣ
16 ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
17 ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ TRANSCRIPTIONAL MECHANISMS REGULATING NEURAL STEM/PROGENITOR CELL GROWTH AND NEUROGENESIS
18 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  METABOLIC PATHWAYS IMPLICATED IN THE PATHOGENESIS AND DEVELOPMENT OF OBESITY-INDUCED OSTEOARTHRITIS
19 ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ  ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ,  ΠΡΙΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
20 ΣΟΛΩΜΟΥ - ΛΙΟΣΗ ΕΛΕΝΑ  ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ     ΡΟΛΟΣ     ΤΩΝ     ΝΕΟΤΕΡΩΝ     ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ     ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟ∆ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ TH17, TFH ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
21 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
22 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ tRNA-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΕΞΩ-ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΚΑΙ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
23 ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ IN VIVO ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ GEMINI ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΥΤΟ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ/ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
24 ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ STRESS ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ NRF2
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
25 ΜΑΓΚΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΫΠΟΦΥΣΕΩΣ ΩΚΥΤΟΚΙΝΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 26 ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    
 27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ, ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ (SOCIAL AXIOMS) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
28 ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
29 ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
30 ΜΠΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (HUMAN RIGHTS EDUCATION) ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (CITIZENSHIP) ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1995-2010
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
31 ΑΡΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  ΟΙ ∆ΙΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 
32  ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  "Headedness in Word Formation and Lexical Semantics: Evidence from Italiot and Cypriot" 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
33 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ" ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
34 ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥ(Ν-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΚΡΥΛΑΜΙ∆ΙΟ) ΩΣ ΘΕΡΜΟΠΑΧΥΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
35 ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
36 ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
37 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΤΖΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
38 ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
39 ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΖΕΟΛΙΘΟ 
40 ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ