Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Έργο: 
Β.990
Υπεύθυνος: 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2017 - 6:00μμ
Εικόνα: