ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

email: uprescom@upatras.gr

ΕΛΚΕ
webrescom png

ΟΔΗΓΟΣ web-resCom

Δείτε τις οδηγίες της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ακόμα πιο εύκολα και αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας παρέχει το web-resCom

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEOS

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close