ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χαρακτηνιώτη Αδαμαντία

Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ.+30 2610 997848 ntiaxar@upatras.gr...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close