ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Διαχειριστική Επάρκεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Κτίριο Α, 1ος όροφος

Ρίο,26504

(+30) 2610 997888

(+30) 2610 997873

rescom@upatras.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close