Η φόρμα επικοινωνίας προορίζεται για την υποβολή ερωτημάτων και γενική επικοινωνία της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Πατρών με το κοινό - όχι για την υποβολή αιτημάτων για έκδοση και παραλαβή βεβαιώσεων και άλλων επίσημων δικαιολογητικών.

 
1 Αρχή 2 Ολοκληρωμένη