Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Οικονομικής Διαχείρισης      
 Κατσουλιέρης Βασίλης (συντονιστής) 2610/99 6634 vkatsoul@upatras.gr;
Γιωτοπούλου Παναγιώτα 2610/96 9052 pgiotopoulou@upatras.gr;
Κολοκυθά Ζωή 2610/96 9059 zoekolokitha@upatras.gr;
Λαμπροπούλου Θεοδώρα 2610/996829  dlamprop@upatras.gr;
Οικονομόπουλος Χρήστος 2610/996832   chrisoiko@upatras.gr
Ντζόλα Νικολέτα 2610/99 7973 ntzola@upatras.gr;
Παπαγιάννη Στέλλα 2610/99 6634 spapagianni@upatras.gr;
Σεραφή Παρασκευή 2610/99 6613 serafi@upatras.gr;
Σπυροπούλου Δήμητρα 2610/99 7981 spyropouloud@upatras.gr;
Σταμάτη Αικατερίνη 2610/96 9059 kstamati@upatras.gr;
Τζίφα Μαρία 2610/99 6616 mtzif@upatras.gr;
Χαρακτηνιώτη Αδαμαντία 2610/96 9033 ntiaxar@upatras.gr;

Καθήκοντα:

 • Λειτουργία του Λογιστηρίου του ΕΛΚΕ
 • Απόδοση και πληρωμή φόρων, ΦΠΑ και ΙΚΑ
 • Ενημέρωση για την φορολογική   / εργατική  νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία του ΕΛΚΕ
 • Συμπλήρωση στατιστικών δελτίων με οικονομικά στοιχεία προς διάφορους φορείς
 • Καταγραφή εσόδων και έκδοση αντίστοιχων παραστατικών
 • Παρακολούθηση & συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
 • Έκδοση βεβαιώσεων προμηθευτών για παρακράτηση φόρου
 • Ενέργειες για έκδοση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΛΚΕ
 • Ταμειακές Διευκολύνσεις & μεταφορά ποσών από πρόγραμμα σε πρόγραμμα
 • Παρακολούθηση ταμειακού  υπολοίπου  λογαριασμών  
 • Παρακολούθηση  επιταγών
 • Τήρηση μητρώου παγίων
 • Τήρηση διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στην αγορά εξοπλισμού από Ευρωπαϊκά προγράμματα  
 • Αποστολή  χρημάτων  σε  εταίρους
 • Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής
 • Τήρηση αρχείου φορολογικής – ασφαλιστικής  ενημερότητας  προμηθευτών  
 • Ταύτιση  των αποδεικτικών κατάθεσης με τα εντάλματα
 • Ανάρτηση όλων των ενταλμάτων στη "Διαύγεια"
 • Υποστήριξη των Ελέγχων των Ορκωτών Λογιστών