ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Απομακρυσμένη Παρακολούθηση για Ερευνητές

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα Web resCom της Επιτροπής Ερευνών.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το timesheet του έργου ή των έργων που συμμετέχετε.

Πρόσβαση στο σύστημα υπάρχει μέσω του συνδέσμου http://webrescom.upatras.gr/

 


    
     
   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close