Πρόχειρος διαγωνισμός για την ενοικίαση ερευνητικού σκάφους, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ενοικίαση ερευνητικού σκάφους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Κουτσικόπουλο.

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 442/27-11-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά ανά είδος, για το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Ν. Λεβέντη.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν  443/02-12-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.000,00  ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (72.570,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου Ορκωτών λογιστών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (Β.990 – Ε.Υ.: Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 440/09-11-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου Ορκωτών λογιστών (α) για την έγκριση Ισολογισμού χρήσης των ετών 2014, 2015 και 2016 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, (β) την επίβλεψη της ορθής τήρησης των διαδικασιών και την επικύρωση της ορθότητας της απογραφής λήξεως των τριών (3) ετών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και (γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται του δημοσίου λογιστικού, των λογιστικώ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων, Αντισωμάτων και Χημικών Ειδών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 437/26-10-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Αντιδραστηρίων, Αντισωμάτων και Χημικών Ειδών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια  Ζ.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, σχεδίασης και εκτύπωσης υλικού προώθησης και διάχυσης του έργου, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 437/26-10-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, σχεδίασης και εκτύπωσης υλικού προώθησηςκαι διάχυσης του έργου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 -

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσιών Εστίασης-Τροφοδοσίας εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης του έργου, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 437/26-10-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών εστίασης - τροφοδοσίας εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης του έργου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 -

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» για το Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 436/12-10-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης του Υποέργου 2, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Κυτταρικός κύκλος: Συγκριτική ανάλυση του κύκλου ζωής των βλαστικών και καρκινικών κυττάρων» με  MIS 380334 του Επ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσιών εστίασης – τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 435/05-10-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών εστίασης – τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Αλεξανδρίδη.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) εξυπηρετητών» για το Τμήμα Δικτύων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 433/14-09-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Προμήθεια τεσσάρων (4) εξυπηρετητών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Δαπάνες Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών» και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Πολύζο Κ. Δημοσθένη.

Σελίδες