Φοιτητικές ομάδες Πανεπιστημίου Πατρών

 Φοιτητικές ομάδες Πανεπιστημίου Πατρών

Δράσεις διασύνδεσης φοιτητικής κοινότητας με την έρευνα | καινοτομία | επιχειρηματικότητα: εκδηλώσεις, ομιλίες, workshops

 

   
     

 

Για τις εκδηλώσεις των φοιτητικών ομάδων μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ