Γενικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΜΕΑ "ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στην συνάντηση εργασίας για την «Επιχειρηματική Ανακάλυψη» στον τομέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3 ), ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

[ICT_H2020] FET HUMAN BRAIN PROJECT CALL for EOIs | Ενημερωτικό Δελτίο ΕΕΝ - 18.07.2017

ICT NEWSLETTER

Αγαπητοί συνεργάτες,

Βρείτε παρακάτω χρήσιμες ενημερώσεις για τις ΤΠΕ (ICT)  και το FET στο Horizon 2020 εκ μέρους του Εθνικού Σημείου Επαφής και του Enterprise Europe Network.

Ετήσιος Απολογισμός ΕΛΚΕ 2015

H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα τις δαπάνες του ΕΛΚΕ για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά το έτος 2015 .

ΗΜΕΡΙΔΑ:Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙTΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνουν στην Πάτρα σήμερα  Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.30μμ.

5o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων - Νοέμβριος 2015 - ΕΛΚΕ ΠΠ

5o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων - Νοέμβριος 2015 - ΕΛΚΕ ΠΠ

4o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων – Οκτώβριος 2015 – ΕΛΚΕ ΠΠ

4o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων – Οκτώβριος 2015 – ΕΛΚΕ ΠΠ

Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

1.      Για Προπτυχιακές Σπουδές

3o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων/ ΕΛΚΕ ΠΠ

3o Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων/ ΕΛΚΕ ΠΠ

Σελίδες